Tam Gün Yasası iptal

  • Ekonomi
  • Çarşamba 18.07.2012 16:59
Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 Sayılı KHK'nın devlet memuru, öğretim üyesi, TSK ve GATA'daki doktorlarla ilgili bölümlerini iptal etti.