Geçmişten Günümüze Oyuncaklar

  • 1
  • 16
Geçmişten Günümüze Oyuncaklar
Geçmişten Günümüze Oyuncaklar

Kağnı: MÖ 3000- MÖ 1700 yıllarında gelişen İndus Vadisi Uygarlığı'nın Harappa şehrinde bulunan, öküz ya da manda tarafından çekilen kağnı oyuncağı. Bu oyuncaklar, İndus Uygarlığı'nda gerçek kağnıların nasıl olduğu hakkında da bilgi veriyor.