Belki İlk kez göreceğiniz 29 fotoğraf

  • 1
  • 29
Belki İlk kez göreceğiniz 29 fotoğraf
Belki İlk kez göreceğiniz 29 fotoğraf

Kurtuluş Savaşı Mitingi

"Kasabadan Başkente, Başkentten Metropole Ankara!" belgeselinden sizi geçmişe götürecek görüntüler. Fotoğraflar Türkiye'de Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Osmanlı Saray Arşivi, VEKAM gibi pek çok kaynaktan yazılı ve görsel belgeler derlendi ve özel koleksiyonlardan yararlanıldı. Bunun yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika'daki arşivler de taranarak Ankara'nın farklı dönemlerine ait hiç bilinmeyen görüntülere ulaşıldı.