Osmanlı'da camiler kapatılıp ezanlar susturuldu

  • 1
  • 8
Osmanlı'da camiler kapatılıp ezanlar susturuldu
Osmanlı'da camiler kapatılıp ezanlar susturuldu

Kısaca Lale Devri Pasarofça antlaşmasından sonra, Patrona Halil İsyanına kadar ki 12 yıllık dönem, Osmanlı Devletinde Lale Devri olarak anılır. Dönemin en önemli olayları şüphesiz Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın öldürülmesi ve 3. Ahmed'in tahttan indirilmesidir.