Gülmece

  • Güney
  • Pazar 19.01.2015
Erzurumlu kadının kocası ölür ve kadın ağıt yakmaya başlar: "İngilizce bülirdiii, Almanca bülirdiii, Fransızca bülirdii, Arapça bülirdiii." Kaynı hemen araya girer: "Yence niye yalan söylirsen hiçbirini de bülmirdi." "Ey hee! Bülmirdi, bülmirdi amma isdese öyrenirdi."