Akdeniz’de ortak hafıza

Akdeniz’de ortak hafıza

  • Güney
  • Cuma 22.07.2017
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Girit'te, Akdeniz'de ortak bir hafıza oluşturararak bölgesel geleceğin yeniden inşası yaklaşımlarının ele alındığı uluslararası konferansa katıldı. "Gelecek için Hatırlamak: Bir Hafıza Uzamı Olarak Akdeniz" başlıklı uluslararası konferansa YDÜ'yü temsilen katılan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, Akdeniz'in yeniden yapılanması sürecinde gerçekleştirilen disiplinlerarası bilimsel analiz çalışmalarına katkıda bulundu.