Televizyona dizi yapan yapımcılar örgütlendi

  • Günaydın
  • Perşembe 27.07.2012
Televizyon ve sinema sektöründe görsel-işitsel eser üreten yapımcılar; mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını yaratmak, yapımcıların çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için Yapımcılar Derneği'ni kurdu. Birol Güven'in önderlik ettiği ve Kurucu-Geçiçi Yönetim Kurulu Başkanı olduğu derneğin kurucuları arasında; Fatih Aksoy, Faruk Turgut, Erol Savcı, Timur Savcı, Türker İnanoğlu, Ekrem Çatay, Şükrü Avşar, Özge Şen, Necati Akpınar gibi Türkiye'nin önde gelen yapımcıları bulunuyor.

KOŞULLARI İYİLEŞTİRECEK
Yapımcılar Derneği'nin kuruluş amacı ise şöyle belirtildi: "Dernek, çalışma hayatında ve çalışma koşullarında gerekli iyileştirmelerin, düzenlemelerin yapılması için her türlü çabayı gösterecek ve kamu nezdinde yapımcılar adına temsilci olacak. Yapımcılar Derneği, sektöre ilişkin yasa, yönetmelik gibi hukuki metinlerin üretiminde görev almayı hedeflemektedir."