'Azim, iman öyle bir şey ki, tekeden bile süt çıkartır'