"Din samimiyettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nın programında konuştu.