"Tuzaklara karşı son derece dikkatli olmamız gerekli"