ŞEREF OĞUZ ŞEREF OĞUZ

Tercih & vazgeçiş

Merak ettiğim şu; 2023'te ilk 10'a gireceğiz de bunu ilk 100 küresel markadan bir kaçına sahip olmadan nasıl başaracağız?
Merak ettiğim şu; Kilosu 1.46 dolarlık ihracatı kilosu 3.46 dolarlık ithalat ile başarabiliyor isek, bu bizim cari açığımıza çare olur mu?
Merak ettiğim şu; yenileşim (inovasyon) tam da "eski köye yeni adet getirmek" ise bunu yapanları köyden kovmaya devam edersek; nasıl icat çıkarabileceğiz?
Merak ettiğim şu; rakibinle pazar şartlarında centilmence mücadele etmek varken neden ona pusu kurarsın ve utanmadan "mertlik" klişesine sarılırsın?
Merak ettiğim şu; kürenin, müşterinin taleplerine kayıtsız kalır, ekonomini kayıt dışında tutarsan, hangi akılla kayda değer başarı talebin olabilir?
Merak ettiğim şu; 3 tarafı denizlerle 4 tarafı sorunlarla çevrili coğrafyada 2 bin yıldır savaşarak var olabilmiş bir ülke olarak hala başkasının silahlarına muhtaç olmayı nasıl akıl edebildik?
Merak ettiğim şu; elin adamı uzaydaki madenleri dünyaya getirip bize satmak için şirket kurarken bizim sanayicimiz neden hala otomobilde kendi markasını becerip üretemez?
Merak ettiğim şu; belge güvenliğini bilgisayarlar noterlere nazaran kat be kat daha güvenli, hızlı ve ucuz yapmasına karşın neden hala 181 farklı alanda noterlere cüzdan dolusu haraç ödemek zorunda bırakılırız?
Merak ettiğim şu; kazandıranın "ciro" değil, "kâr" olduğunu bilmemize rağmen neden hala ciroları ödüllendirir, niceliklere madalya takar ve niteliği dışlarız?
Merak ettiğim şu; nimet-külfet dengesini barındırmayan hiçbir sistemin sürdürülebilir olamayacağı aşikâr iken neden hala nimeti alıp külfeti öteleriz?
Merak ettiğim şu; akıllı olmak varken kurnazlığa gömülüp kalmak, bizi kürenin efendisi yapmayacak ise aklı iktidar kılmaz ve kurnazı neden baş tacı ederiz?
Merak ettiğim şu; hani komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildi? Hani düşenin dostu idik? Peki, neden zekat kurumunu dışlıyor, engellimizi yok sayıyoruz?
Merak ettiğim şu; her tercih bir vazgeçiş ise ekonomiden siyasete, spordan eğitime dek, günü kurtarma tercihi ile yarından vazgeçiyoruz? Merak işte...