Hayatın esası samimiyettir. Samimiyet, bütün dünyada geçerli olan tek ortak dildir. Prof. Dr. Necdet Ünüvar