Talih, tarih yazacak bir şeye talip olanın yüzüne güler. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR