YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

Çatı su sızdırıyor

Recep Tayyip Erdoğan, kurduğu ilk hükümetin (59'uncu hükümet) programını Meclis'te okurken (18 Mart 2003) şunları söylemişti:
- Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hükümetimizin hedeflerinin başında gelmektedir (Sayfa-56).
Yarım yüzyılı aşkın süredir bütün hükümet programlarında "Avrupa" denildi.
Örneğin...
Tarih 4 Haziran 1999.
Başbakan Bülent Ecevit, Meclis'te, hükümet programını (57'nci hükümet) okuyor:
- Türkiye'nin tam üyelik hedefinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır (Sayfa 37).
Türkiye hâlâ çalışıyor ama...
Avrupa Birliği'nin çatısı su sızdırmaya başladı.
Girmek için canımızı dişimize taktığımız "Yapı" galiba pek de sağlam değilmiş.