'Kadınlara hep altın takarlar. Oysa kadın, gümüşe benzer. Ovalamazsan, kararır...' (Familya dizisinden.)