ÖNCEL ÖZİÇER

Kuş dili mi bu, hemen bozulsun

Şöyle kolunu uzatabildiğin kadar uzatıp yukarıdan, yandan, aşağıdan kendi fotoğrafını çekmenin adı 'selfie'...
Dilimize İngilizce'den ithal ettiğimiz kelimelerden biri.
Başka dillerden bir kelimeyi benimseyince buna çok sinirlenen, hemen 'dil elden gidiyor' paniğiyle o kelimenin yerine öz Türkçe'sini koyma gayretinde olan Türk Dil Kurumu şimdi de selfie'nin yerine yeni bir sözcük arayışına girdi.
Çok eskiden otobüse 'oturgaçlı götürgeç' diyelim de demişlerdi hatırlarsanız.
Ben dille ilgili bu kaygıları ve çabaları beyhude panik hali olarak görüyorum.
Bu kadar büyütülecek ne var, onu da anlamıyorum.
Herhangi bir dilden gelip bizim dilimize yerlemiş bazı kelimelerin tam Türkçe karşılığı olmuyor...

TÜRKÇE 8500 YILLIK BİR DİL
Ya da bulunan yeni kelimeler uzun harf öbekleri oluyor. Kullanılmaya çalışılınca kulağı rahatsız ediyor, sakil duruyor.
Vallahi ben kendimi bütün sınırlardan soyutlanmış, sadece 'dünyalı' olarak gördüğümden; konuştuğum dile de yeni bir kelime eklendiğinde bunda hiçbir mahsur görmüyorum.
Türkçe'den bahsediyoruz...
-Balkanlar'dan Hazar Denizi'ne kadar konuşulan bir dil bu.
- Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 yıl.
- Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil.
- Dünyada en fazla konuşulan 15'inci dil...
Yani kuş dili mi bu; üç beş yabancı kelimeyle hemen bozulacak, unutulacak, itibarı yerle bir olacak?
Selfie'nin yerine önerilen kelimelere baktım, yine komik komik sözcükler.
Asıl böyle yapınca dilin karizması çiziliyor, aklınızda olsun ey TDK! Bu kadar kasmayın...
Zaten işe de yaramaz, olan oldu artık; onun adı 'selfie'!