Şiddeti önlemek için

Başkanlığını Dr. Arif Bulut'un yaptığı Çalışma Grubu'nca hazırlanan raporda, sağlık kuruluşlarında hekimlere yönelik şiddetin nedenleri sıralanarak şiddetin önlenmesine yönelik şu öneriler sunuldu:
Bir hekimin SGK'nın öngördüğü gibi günde 50 hastadan fazla bakmaması sağlanmalı.
Güvenlik personeli doktorları koruyacak şekilde konuşlandırılmalıdır.
SABİM'e gelen şikâyetler iyi değerlendirilmeli usulsüz şikâyet edenler veya doktoru usulsüzlüğe zorlayan şikâyette bulunanlar caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır.
Doktorların malpraktis uygulamalar yüzünden maddi ve manevi zarar görmesi engellenmeli, eskiden olduğu gibi bu zarar devlet tarafından karşılanmalıdır.
İletişim becerileri eğitimi özellikle kamuda çalışan hekimlere verilmeli, üniversitedeki tıp öğrencilerine de ders olarak uygulanmalıdır.
Kamu hastanelerinde sekretarya hizmeti veren personel eğitilmeli, hasta hekime geldiği zaman sorunlarını sakince anlatabilir durumda olmalıdır.
BİZE ULAŞIN