Öğrencilere tüberküloz eğitimi

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Etiz'in yürütücüsü olduğu 'Ortaöğretim Öğrencilerinde Eğitim Öncesi ve Sonrası Tüberküloz Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi' başlıklı proje kapsamında ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin tüberküloz hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirildi.

Öğrencilere tüberküloz eğitimi

ÇÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi ve Türkiye'nin tarihi 100 lisesi arasında bulunan Adana Erkek Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik yapılan eğitim toplantılarında, tüberkülozun bulaşıcılığı ve bulaşma yolları anlatıldı.

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Etiz, Adana Erkek Anadolu Lisesi Coşkun Çelebi ve Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi Müdürü Cuma Özcan'ın de ev sahipliğinde ziyaret ettiği okullarda öğrenciler üzerinde önceden hazırlanan anketleri dağıtarak öğrencilerin tüberküloz hakkındaki bilgilerini test etti.

Yrd. Doç. Dr. Pınar Etiz öğrencilere hastalığın bildirim zorunluluğu, en sık hangi organı etkilediği, hastalık belirtileri, hastalığa yakalanma riskinin artığı durumları, tanının nasıl konulduğunu, tedavinin süresi ve doğrudan gözetim tedavisi ve BCG aşısı hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Yrd. Doç. Dr. Etiz ayrıca bu tür hastaların topluma kazandırılmaları yönünde de öğrencilere eğitim verdi.

Etiz, "Hastalığın yayılmasının önlenmesinde, tedavi başarısında ve enfeksiyondan korunmada önemli ölçüde etkilidir. Dünya Sağlık Örgütü son yıllarda geliştirilmiş ve genişletilmiş Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisinde (DGTS) tüberkülozda toplum eğitimini ve katılımını ayrı bir madde olarak düzenlemiştir. Bu bağlamda ülkemizde ki genç nüfusun tüberküloz ile ilgili eğitimi, üzerinde durulması gereken bir durumdur"dedi.

Yapılan literatür taramalarında ülkemizde ortaöğretim öğrencilerini hedef alan böyle bir çalışmaya rastlanmadığını vurgulayan Etiz, "Tüberkülozun yayılımını önlemede en etkin yol korunma, korunmada temel nokta ise eğitimdir.

Hedef kitlemiz olan gençlerimizin yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaları, aralıklı olarak halk sağlığını ilgilendiren konularda toplantılar yapılarak bilgilendirilmeleri, önleyici sağlık hizmetlerinin temel taşı olan eğitim ile mümkün olacağını düşünmekteyiz.

Bundan dolayı tüberküloz ile savaşın kazanılması için, gençlerimizin tüberküloz hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenerek belli periyotlarla eğitimlerin verilmesi, bilgilerinin yenilenmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz"diye konuştu.

BİZE ULAŞIN