Her konuta bir otopark gerekiyor

Her konuta bir otopark gerekiyor
Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, 22 Şubat'ta yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği'ni Antalya özelinde değerlendirdi. Daha önce üç konut için en az bir olan otopark yapım zorunluluğunun her konut için bir otopark olarak değiştirildiğini hatırlatan Ebru Manavoğlu, "Yönetmeliğin belediyelerimiz tarafından kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Denetim ve izleme koşullarının sağlanmalı" diye konuştu.

İHTİYAÇ BELİRLENSİN
Antalya'nın hızlı kentleşme süreci nedeniyle ulaşım sorunu ve otopark ihtiyacı doğduğunu vurgulayan Manavoğlu, "Kent içerisinde otopark sayımlarının yapılarak, otopark alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi gereklidir. Kent içerisinde ulaşım ana planı ve üst ölçekli planlama kararlarıyla ilişkilerinin kurularak otopark politikası oluşturulması gerekir" dedi.
BİZE ULAŞIN