Hazal ATEŞ: Ekonomi paketi yolda!

Türkiye ekonomisi 2 trilyon dolarlık büyüklüğe doğru emin adımlarla yol alıyor.
İki yılda 2 milyon gence iş kapısı açılırken, insan odaklı yeni bir ekonomi paketi daha geliyor.
İş gücü piyasası etkinleştirilecek, kadınlar, gençler için nitelikli istihdam imkânı getirilecek.
Küçük işletmelere verilen desteklerde genç girişimcilere öncelik verilecek.
Açık işlerin etkin biçimde kullanımı sağlanacak.Yardımistihdam bağlantısı güçlendirilerek usulsüz uygulamaların önüne geçilecek.
İstihdam teşviklerinin etkinliği artırılacak.
Üretim ve ihracatın artırılması için finansman desteği verilecek. Girişimcilik geliştirilecek, küçük işletmeler desteklenecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri daha etkin kullanılacak. Lojistik ve ulaştırma altyapısı iyileştirilecek. Esnaf, sanatkâr, küçük işletmelere kredi ve finansman şartları iyileştiriliyor. KOBİ'lerin borsaya açılmaları teşvik edilecek. Kredi Garanti Fonu'nun kefalet sağladığı küçük işletme sayısı artırılacak.
Girişim sermayesi fonları yaygınlaştırılacak.
Hizmet ticaretinde rekabetçi sektörler belirlenecek. Bu sektörleri destekleyecek önlemler alınacak.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri tutarı 50 milyar dolara çıkarılacak. Teknik müşavirlik sektörüne yönelik destek programı uygulanmaya devam edecek.
İmalat sanayinde yerli girdi kullanımına dayalı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçilecek. Özel sektöre teşvik politikaları uygulanmaya devam edecek.
Her ilde en az bir şehir ormanı oluşturulması, bir meydan olması projeleri yaşama geçirilecek.
Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirilecek, yerli üretim desteklenecek.
Sağlıkta yatırım yapan işletmelere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek.
Sağlık sektöründe de üniversite sanayi işbirliğini artıracak şirket kümelenmeleri özendirilecek.
Ulaşım, eğitim, sağlık, enerji, savunmada başlatılan büyük projeler tamamlanacak.
Şehirleri güzelleştirmek, gecekondu bölgelerini ıslah etmek için yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hız kazanacak.
Anlaşılan o ki!
2015 kalkınma hamlesinin ilk basamağı olacak.

BİZE ULAŞIN