Yusuf YALKIN: Sporda unuttuğumuz bir şey var!

Spor kültürü nedir?
Spor, ülkemizde önemli bir dinamiği oluşturuyor.
Ne var ki; insanımızın sporla ilişkisi genelde, izleyici- taraftar boyutunda kalıyor. Sporun insan sağlığı ve gelişimi için ne denli etkin olduğu bilincine tam anlamıyla hala varamadık!
Bugün, Türkiye'nin en büyük takımlarında hangi oyuncunun oynatılması ve takımın hangi sistemi benimsemesi gerektiğini, transferde alınacak sporcuları; bir mesleği ve işi olmayan, zamanını kahve köşelerinde harcayan birileri bile o takımın teknik direktöründen daha iyi bildiğine inanmaktadır!
Toplumdaki bu eleştiri rahatlığı, ülkemizde sporun maalesef salt futbol olarak algılanmasına neden olmuştur.
Oysa spor, bir çocuğun sağlığına ve gelişimine önemli katkılar koymasının yanında, onun kişiliğinin oluşumunda, paylaşma- ekip çalışması gibi kavramları benimsemesinde önemli rol oynar.
Gelişmiş ülkelerin özel lise ve üniversitelerinde, paranız olmasa bile sadece spor bursları sayesinde eğitim alabilirsiniz. Bizde niçin denenmez; sporculara burslu eğitim imkanı neden verilmez; anlamakta zorlanıyorum! Belirli bir zekaya sahipseniz; üniversiteyi kazanıp doktor, mühendis, öğretmen olabilirsiniz.
Ancak, önemli bir fiziksel yapıya sahip olsanız bile sporcu olabilmek için herkesin sahip olduğu fiziksel ve zihinsel özelliklerin yanı sıra "yetenek" denilen özelliğe de sahip olmanız gerekir.
Bu yüzden gerçek sporcular özel insanlardır.
Dünyada artık, ülkelerin gelişmişliklerinde, bilim adamı sayısı kadar sanatçı ve sporcu sayıları da önemli kriter olmaktadır. "Biz çocuklarımızın eğitiminde spora ne kadar önem veriyoruz?"
Kendimizi kandırmayalım; karnelerde öncelikle matematik, fizik, yabancı dil, tarih, edebiyat gibi derslere bakmaz mıyız?
Nerede resim, müzik, beden eğitimi?..
Unutmayalım; bir toplumda müzik, resim ve beden eğitimi derslerine, matematik, edebiyat, yabancı dil ve diğer dersler kadar önem verildiğinde ancak, "spor ve sanat kültürü" oluşmaya başlar.
Kabul etmeliyiz ki; spor büyük bir toplumsal dinamiktir. Giderek daha çok kişi tarafından ilgi gören, ekonomik değeri her geçen gün yükselen, uluslar arası alanda prestij-güç gösterisi konumuna gelen, milletleri "sevince veya yasa boğan" spor, ülkemizde hala ciddi bir politikaya kavuşamadı!
En az olimpiyat düzenleme hevesimiz kadar, spor politikamızı oluşturmak için de çaba göstermeliyiz.

BİZE ULAŞIN