'Lösemide başarılı tedaviler yakında'

'Lösemide başarılı tedaviler yakında'
İnsanlığın karşılaştığı en saldırgan kanser türlerinden olan lösemilerde, tedavi umutları her geçen gün artıyor. Bu umutları artıran önemli gelişmelerin yeni kemoterapi ilaçları ya da bunların kombinasyonları olduğunu söyleyen Liv Hospital Ankara Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Oral Nevruz, kemik iliği naklindeki gelişmelere de dikkati çekti. Kişiselleştirilmiş tedavinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Nevruz, "Lösemilerin hücresel ve hatta kromozomal seviyedeki nedenlerinin gün geçtikçe daha iyi bilinmesi ve bu patolojilere yönelik doğrudan tedavilerin hastaları kişiselleştirerek her bir hasta için özelleştirilmesi önümüzdeki dönemde ana hedefler olacaktır" dedi. Lösemi tedavilerinde kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesinin önemli bir yenilik olarak son yıllarda kullanıma girdiğini ifade eden Prof. Dr. Nevruz, birkaç yıl bu yönde yeni ilaçların klinik kullanıma girmesine tanıklık edildikten sonra devam eden 10-15 yılda daha başarılı olunacağını söyledi.
BİZE ULAŞIN