NEM-Türkiye çalışması bilim dünyasına anlatıldı

NEM-Türkiye çalışması bilim dünyasına anlatıldı
TÜRKİYE'DE 8 üniversitede etik kurul kararıyla 2013'te başlatılan 2015 yılında tamamlanan Naturel Eggshell Membrane-NEM olarak bilinen Doğal Yumurta Kabuğu Zarı Polimeri bilimsel araştırma sonuçları İstanbul'da düzenlenen toplantıda 200 fizik tedavi uzmanına anlatıldı. ABD ve Almanya'nın ardından Türkiye'de 166 hastayla yapılan çift kör, plasebo kontrollü, kanıta dayalı bilimsel araştırma sonucunda yumurta kabuğu zarındaki proteinlerin ağrıyı ve tutukluğu 7 ve 10 gün arasında yüzde 40 oranında azalttığı saptandı. Araştırma, İstanbul Ünv. Tıp Fak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Nurten Eskiyurt başkanlığında gerçekleştirildi.
BİZE ULAŞIN