Kayıt dışı istihdamda 2023 hedefi yüzde 15

Kayıtdışı istihdamın azaltılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı ASO’da gerçekleştirildi ASO Genel Sekreteri Cabbar, 2023’te yüzde 15 oranına ulaşmak için katkı sağlayacaklarını söyledi

Kayıt dışı istihdamda 2023 hedefi yüzde 15
Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde, İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülen Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması Projesi kapsamında ASO'nun ev sahipliğinde bir seminer ve panel gerçekleştirildi. ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, projenin amacının çalışan ve işveren farkındalığını artırarak kayıt dışı istihdamla mücadele için çözüm önerileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. ASO Genel Sekreteri Cabbar, kayıt dışı istihdamın tüm ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en önemli üç sanayi odası olarak hedefimiz, şu anda yüzde 30'lar seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını, Türkiye'nin 2023 hedefi olan yüzde 15'ler seviyesine indirmek için katkı sağlamak" diye konuştu.

TARIMDA YOĞUN
Projeyle Ankara, İstanbul ve Adana'da saha çalışması yaptıklarını vurgulayan Doç. Dr. Cabbar, "Dünyada istihdam yükünün az olduğu ülkelerde kayıt dışı da az. Emek yoğun sektörlerde kayıt dışılık daha fazla. Tarımda ve hizmet sektörlerinde de kayıt dışılık yüksek. İmalat sanayiinde ise yüzde 20'ler civarında. Büyük illerimizde ise kayıt dışı oranı düşük. Bizim yaptığımız tespitler, dünya örnekleriyle de örtüşüyor" dedi.
BİZE ULAŞIN