Yeraltına özel güvenlik merkezi

İçişleri Bakanlığı kampusunun altına yapılacak merkezde 112, EDS, MOBESE, İHA, İKU verileri eşzamanlı analiz edilerek çözüm üretilecek

Yeraltına özel güvenlik merkezi
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörle mücadelesi başta olmak üzere acil müdahale gerektiren kriz anlarının yönetimi için "Güvenlik Acil Durum Yönetim Merkezi" kuruyor. Bakanlık kampusunda yeraltında yapılması planlanan merkez, 112, EDS, MOBESE, İHA ve İKU verilerini eş zamanlı olarak toplayacak ve süratle değerlendirmeye tabi tutacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla güvenlik ve acil durum kapsamında yeni bir yapılanmaya gidilerek, 81 ilde valiliklere bağlı kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER), tek merkezde birleşecek. GAMER'ler bu merkeze bağlı çalışacak. Planlanan merkez, 'İçişleri Üssü' konumunda olacak.

HER VALİLİĞE "DRONE": Merkezde görüntü, bilgi ve veri sistemi oluşturulacak. Her valiliğe drone olarak tabir edilen havadan keşif, gözetleme imkanı veren cihazlar alınacak. Dronelar, bir vali yardımcısının kontrolüne bırakılacak. Toplumsal olayların, doğal afetlerin, büyük kazaların yaşandığı durumlarda vali yardımcısı ve kurduğu ekibi drone ile olay mahaline giderek görüntüleme yapacak. Böylece Ankara'daki Güvenlik Acil Durum Merkezi'ne anlık görüntü aktaracak. 81 ildeki 112, EDS, MOBESE, İHA ve İKU verileri eş zamanlı olarak merkezde toplanarak, süratle değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirmeler kapsamında olaylarda gerekli önlemlerin alınması, olay meydana gelmeden önce hazırlık ve zarar azaltma çalışmasının yapılması, olay sırasında yapılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışması yapılacak.

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON: Güvenlik kontrol ve planlanmasını tek elden yönetecek merkez, güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin hizmetlerin ülke genelinde etkin bir şekilde yürütülmesini de sağlayacak. Merkez, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar, valilikler, sivil toplum kuruluşları ve diğer bakanlıklar arasında işbirliğine, koordinasyona ve yönlendirmeye katkı sunacak.

RİSK ANALİZİYLE DİNAMİZİM: Kamu düzeni ve güvenliği açısından önemli bir üs olacak bu merkez, yaşanan güvenlik ve toplumsal olayları doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yönetmek, gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak için çalışacak. Risk değerlendirmelerine dayalı olası senaryolar geliştirerek güvenlik güçlerini dinamik tutacak. Öte yandan proaktif ve önleyici yaklaşımla zararları en aza indirecek faaliyetlerde bulunacak.

KAPSAMLI BİR ÜS: Merkez 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. "Acil" koduyla yaşanacak sıkıntılarda tam kadro durumuna geçilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi, Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezleri, Göç İdaresi ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı merkezle entegre görev yürütecek. İçişleri'ne bağlı birim ve kuruluşlar kendilerine ulaşan olaylara ilişkin her türlü yazılı, sesli ve görsel dokümanları acil koduyla merkeze gönderecek. Merkez edindiği bilgi ve belgeleri analiz ederek gerekli tedbirler alınacak.
BİZE ULAŞIN