Prostat ciddi bir hastalık

Prostat ciddi bir hastalık

Ankara Koru Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda da Üroloji Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Hasan Biri, erkeklerin korkulu rüyası PSA (Prostat Spesifik Antijen) Yüksekliği ve prostat kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Biri, "Erkeklerde yaş ilerledikçe prostat kanseri riski artmaktadır. Ancak en önemli risk faktörü ailede prostat kanseri hikayesinin olmasıdır. Eğer babada veya kardeşlerde tanısı konmuş bir prostat kanseri hikayesi mevcut ise kişinin de kansere yakalanma riski diğer erkeklere göre 2-3 kat artar. Ailede prostat kanseri hikayesi olmayan her erkek 45-50 yaşından sonra, eğer ailede prostat kanseri hikayesi mevcutsa 40 yaşından sonra her yıl PSA ölçümü ve prostat kanseri araştırması yaptırmalı" dedi. Biri, "Erken evre tespit edilen prostat kanserlerinde tedavi başarısı oldukça yüksek oluyor. Normal şartlarda prostat kanseri erken evrelerde bulgu vermez ve sessiz ilerler. Eğer erken evrede tespit edilmez ise kanser öncelikle bölgesel lenf nodlarına, kemiklere sonra karaciğer, akciğer ve vücudun diğer organlarına yayılabilir" diye konuştu.

KORUNMA YOLLARI
Prof. Dr. Biri, "Prostat kanserinden korunmanın bilinen aktif bir yöntemi yoktur ancak beslenme ve düzenli hayat tarzı prostat kanseri gelişme riskini bir miktar düşürdüğü bildirilmiştir. Örneğin; Obezite prostat kanseri gelişimindeki en büyük çevresel risk faktörüdür. Amerika kökenli ve geniş katılımlı bir çalışmada vücut kitle endeksinin 30 kg/m2'nin üzerinde olan prostat kanseri saptanmış hastalarda kanserin daha ileri derecede ve daha ölümcül seyrettiği bildirilmiştir" dedi.

BİZE ULAŞIN