Ahmet Tezcan: Can feda millete can feda..

ŞEHÎD, Allah'ın isimlerinden, "Esmaül Hüsna"dandır öncelikle bunu belirtmiş olalım.. Ve Büyük Türkçe Lügat, "şehid" kelimesini; "Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse" diye tarif ediyor. İslâm Ansiklopedisi kaynağına baktığımızda şehîd;
"Kesin olarak bilen, bildiğini haber verme konusunda güvenilen" demek oluyor ki bu kelime Allah'a nisbet edildiğinde "Her şeyi bilen, hiçbir şeyin O'nun ilminden gizli kalmadığı" mânasına geliyor. Aynı kaynak "Şehâdet" kavramının; Kur'an-ı Kerîm'de yedi âyette fiil kalıplarıyla, iki âyette şâhid ve on dokuz âyette şehîd biçiminde Allah'a nisbet edildiğini kaydetmiş. Âlimler, şehîd isminin temel mânasının "bilen" olduğu ve şâhidden daha zengin
bir muhtevaya sahip bulunduğu hususunda ittifak ediyorlar.

***

En meşhur arama motorunda "şehit" yazdığınızda karşınıza yaklaşık 15 milyona yakın başlık çıkıyor. Şöyle bir göz atayım derken bilhassa ŞEHİTLİKLER konusu benim çok ilgimi çekti. İngiltere'den Japonya'ya kadar 3 kıtada 78 Türk şehitliği bulunduğunu biliyor muydunuz?
Ülkelerin büyüklükleri sadece başarılarıyla ölçülmüyor, yaptıkları fedakârlıklar da fevkalâde önemlidir. Türk milleti gerektiğinde çok büyük fedakârlıklar gösterebilen bir millet, bunu kimse inkâr edemiyor. Can söz konusu olduğunda da gözünü kırpmadan canını feda ederek en büyük fedakârlığı yapabilen bir millet.. İşte bu defa Suriye'de, Irak'ta bu milletin kahramanlıklarına bilmem kaçıncı kez bütün dünya şahit oluyor.

***

"Canfeda Millet"e can feda edilir ve bu çok anlamlı, çok önemli yüksek bir ruh halidir. Kafkasya'da, Yemen'de, dünyanın öteki ucu Kore'de, Myanmar'da Türk şehitlikleri var ve böylesi bir ülke dünyada yok. Kahraman vatan evlatları o coğrafyalarda "Kürt, Laz, Çerkez" değil, Türk Şehitleri olarak huzur içinde uyuyor ve anılıyorlar. Uzak coğrafyalarda şehitlikleri olan kaç ülke vardır, kaç millet bayrak uğruna şehit olur acaba? Kaç Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz, vatan topraklarına hasret yabancı topraklarda ve bu milletin dualarında varlıklarını sürdürüyorlar?!
İçinde Büyük Alîm Muhittin Arabi'nin de medfun bulunduğu Şam'daki şehitliğimizi darmadağın etmişlerdi, işte onların torunları şimdi dedelerine yapılanları karşılıksız bırakmıyor. Hiçbirinin kanı yerde kalmıyor. Bu coğrafyada biz hep varız ve daima var olacağız. Yaşayarak, savaşarak, çalışarak varlığımızı sürdüreceğiz.

BİZE ULAŞIN