Elektrik Fiyatlarında Zam Olmayacak

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, elektrik tarifelerine gizli zam yapıldığı, bunun da vatandaşın cebine yansıyacağı haberlerine yönelik, “Vergi ve fonlar hariç onaylanan nihai fiyatlarda hiçbir değişiklik söz konusu değildir” bilgisini verdi.
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, bazı gazetelerde elektrik tarifelerine gizli zam yapıldığı, bunun da vatandaşın cebine yansıyacağına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan fiyatlar 3 aylık periyotlarla belirlenmektedir. Söz konusu fiyatlar belirlenirken gelir ve tarife düzenlemeleri kapsamında ilgili döneme yansıtılmak üzere esas alınan maliyetler dikkate alınmakta olup, ilgili döneme ilişkin maliyetlerin değişmesi fiyatların da değişmesini gerektirmektedir. 2015 yılı 3 üncü çeyreğinde, elektrik piyasasında faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinden enerji temin eden tüketiciler için geçerli olan fonsuz nihai tarifelerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamakla birlikte nihai fiyatı oluşturan kalemlerde gerçekleşen değişiklikler yasal çerçeve ile belirlenen piyasa yapısının bir gereğidir. Nihai fiyatı oluşturan temel unsurlar perakende satışa ilişkin maliyetler ve şebeke maliyetleridir. Şebeke maliyetleri dağıtım ve iletim şebekelerine ilişkin maliyetleri ve kayıp enerji maliyetlerini içermektedir. Kayıp enerji maliyetlerinde artışlar söz konusu olmakla birlikte diğer dağıtım ve iletim şebeke maliyetlerinde önemli bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Perakende maliyetleri ise perakende satış hizmeti maliyetlerini ve enerji alım maliyetlerini içermektedir. Perakende satış hizmeti kaleminde talep tahminlerinin revizyonundan kaynaklanan düşüşler söz konusudur. Enerji alım maliyetleri ise temelde TETAŞ kaynaklı enerji maliyetleri ve enerji borsası kaynaklı maliyetleri içermektedir. TETAŞ fiyatı nihai fiyatın en önemli unsurudur ve fiyatta bu dönem için bir değişiklik söz konusu değildir. Enerji borsasından (gün öncesi piyasası ve dengeleme güç piyasası) alınan enerji maliyetinde düşüşler söz konusudur. Bu durumun temel sebepleri olarak yağışlardaki artışlar nedeniyle ucuz hidrolik enerjinin ve yeni yatırımlar nedeniyle oluşan arz fazlasının piyasa fiyatlarını düşürmesi sayılabilecektir. Yenilebilir enerji destekleme mekanizması kaynaklı maliyetlerde sisteme kayıtlı yenilebilir hacmi ve dolar kurundaki değişimlerden kaynaklanan artışlar göze çarpmaktadır. Fiyat oluşumunda dikkate alınan ve TEİAŞ’ın piyasa işletimine ilişkin olan maliyetlerde ise kısmi düşüşler gerçekleşmiştir. Nihai fiyatı oluşturan ve yukarıda açıklamaları ile birlikte sayılan maliyet kalemlerinde artış ve azalış yönünde dönemsel değişmeler söz konusu olmakla birlikte vergi ve fonlar hariç onaylanan nihai fiyatlarda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Sonuç olarak elektrik fiyatlarında 1 Temmuz itibari ile herhangi bir zam söz konusu değildir.”
BİZE ULAŞIN