Söke Kent Konseyi’nden “Resmi Nikahsız Evliliğe Hayır” İmza Kampanyası

Söke Kent Konseyi’nden “Resmi Nikahsız Evliliğe Hayır” İmza Kampanyası
Anayasa Mahkemesi’nin tartışılan dini nikah kararına tepkiler devam ediyor.
Söke Kent Konseyi konuyla ilgili tepkisini göstermek üzere “resmi nikahsız evliliğe hayır” imza kampanyası başlattı. Söke Belediye meydanında başlatılan imza kampanyasında kitlesel basın açıklaması da yapıldı. Basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak Söke Kent Konseyi’ne destek verdi.
Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şennur Parıldar yaptığı açıklamada; “Ülkemizde kadının etek boyu, dekolte giysisi, gülüşü, çalışması, karnında bebeği sokağa çıkması, doğuracağı çocuk sayısı, başının örtüsü üzerinden erkeklerin yürütüğü politikalarda kadınlar ve kadın örgütlerinin görüşleri yeterince değer görmezken, çocuk gelinler sorunu yakıcı bir sayısal tabloyla önümüzde dururken Anayasa Mahkemesi yeni bir kararla Türk Kadınının Medeni Kanun ile elde ettiği evlenme, boşanma, çocuklar, miras gibi çok önemli kazanımlarına darbe vurmuştur. Geçtiğimiz yıl Erzurum Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi, resmi nikâhtan önce dini nikâh yapan sanık çiftin davasıyla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun “Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı 230. Maddesinin 5. ve 6. fıkralarının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren maddeyle ilgili esastan görüşme sonucunda ilgili maddeler iptal edildi. 4’e karşı 12 oyla alınan karara gerekçe: “Birlikte yaşayana da ceza yok.” olmuştur. Beden ve akıl sağlığı yönünden ciddi raporlara dayalı olan resmi nikâh, evlenme yaşı konusu ve boşanma sonrası evlenme süresi için de ciddi sınırlamalar getirmekte; çocuklarımızı, gençlerimizi, dolayısıyla aile yapımızı korumaktadır. Dini nikâhın yapılmasında hiçbir sıkıntı yaratmayan medeni nikâh konusunu doğrudan ilgilendiren bu karar, Türk kadını için 1926 Medeni Yasa kazanımlarının kaybedilmesi demektir. Evlenme akdi ile bir araya gelmemiş insanlarla karşılaştırma yapılmış olmasının ayrıca düşündürücü olduğu Anayasa Mahkemesi’nin bu kararına ilişkin biz kadınlar, yeni kurulacak hükûmeti göreve çağırıyoruz. 21. Yüzyıl Türkiye’sine hiç yakışmayan ilgili karar, taraf olduğumuz Çocuk hakları Sözleşmesine, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ne, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne aykırıdır. Medeni haklarımızın kullanımını engelleyecek, çocuk haklarının kullanımını engelleyecek ilgili karara ilişkin çalışmaların başlatılması talebimizi bildiriyor; şimdi burada başlatacağımız “resmi nikahsız evliliğe hayır diyoruz” imza kampanyası verilerini yeni “Adalet Bakanı”mıza iletme kararımızı, siz değerli kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.
Söke Kent Konseyi Başkanı Mahbube Özoğul ise; “Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne, Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’ne, Çocuk hakları Sözleşmesi’ne ve Anayasanın 10. Maddesine ve laiklik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Medeni kanunun eşlere ve çocuklara tanıdığı miras, nafaka, tazminat, edinilen malların bölüşümü gibi hem ekonomik, hem hukuki hakların kaybına neden olacak olan bu karar, önce kadınlar ve çocuklar için sonra tüm toplum için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Öncelikle biz kadınlar ve bu kararı 21. Yüzyılın Türkiye’sine yakıştıramayan bireyler olarak ‘Resmi Nikahsız Evliliğe Hayır!” diyoruz. Yeni oluşan meclisten bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarını bekliyoruz” dedi.
Yapılan açıklamaların ardından katılımcılar hazırlanan imza dilekçelerine, imzalarını atarak destek verdiler.
BİZE ULAŞIN