Bingöl’de Bölgesel Kalkınma Konferansı

Bingöl’de 15-16 Ekim 2015 tarihinde, Bingöl Üniversitesi ve Kalkınma Ajansı işbirliği ile Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı’nda sunulmak üzere akademi ve araştırma dünyasından 15 Haziran 2015 itibariyle toplamda 170 bildiri özeti gönderildi. Ayrıca konferansa 9 değişik ülkeden 23 davetli konuşmacı katılacak.
15 Haziran 2015 olarak belirlenen bildiri özetlerinin son kabul günün ile birlikte konferansta sunulmak üzere gönderilen bildiri özeti sayısı 170’i bulurken, kabul edilen bildiri özetleri 31 Temmuz’da ilan edilecek. Konferansa sunulacak bildiri tam metinlerinin son kabul tarihi olarak da 31 Ağustos belirlendi. Aralarında ABD’nin de olduğu, Türkiye, Malezya, İsveç, İrlanda, Singapur, Litvanya ve İngiltere’nin olduğu dokuz ülkeden 23 davetli konuşmacı konferansa katılacak.
Ekim 2015’de yapılacak 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, ’Demokratikleşme ve sürdürülebilir kalkınma’ adı altında düzenleniyor. Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilecek konferansta genel olarak şu konular işlenecek:
"Demokratikleşme ve sürdürülebilir kalkınma, bilgi ve yenilik ekonomisi, bölgesel kalkınma uygulama ve araçları, bölgesel kalkınmada finans, bölgesel kalkınmada lojistik, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), küreselleşme ve bölgesel kalkınma, sosyal kalkınma politikaları, üniversite-sanayi işbirliği, yerel ve bölgesel dinamikler, kentleşme ve çevre sorunları, adalet ve kalkınma, doğal kaynakların yönetimi, sivil toplum ve bölgesel kalkınma."
BİZE ULAŞIN