Yeryüzünün dayanma gücü azalıyor

Yeryüzünün, insanoğlunun neden olduğu çevresel etkiye dayanma gücünün gittikçe daha da azaldığı, yeryüzünün insanların bir yılda tükettiği kaynakları yeniden geri kazanması için 18 ay gerektiği bildirildi.

Salı 24.11.2009 00:00
Son Güncelleme: Salı 24.11.2009 14:23
ABONE OL
Merkezi Kaliforniya'daki Oakland'da bulunan Global Footprint Network adlı özel bir çevreci grubun yaptığı ve sonuçları bugün yayımlanan araştırmada, 100 kadar ülkeden toplanan verilerin insanoğlunun kaynakları tüketme ve karbondioksit üretme hızının, doğanın üretme ve soğurabilme hızından yüzde 44 daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Ülkeler arasında kişi başı iklime etki etme oranlarında büyük farklılıklar bulunduğu belirtilen araştırmada yapılan hesaplamalar, dünyadaki insanların ortalama bir Amerikalı gibi yaşaması durumunda, tüketilen enerji ve gıda kaynaklarının üretimi ile karbondioksit salımının emilmesi için benzer beş gezegen daha gerekeceği, dünyadaki tüketim oranlarının ortalama bir Avrupalınınki gibi olması durumunda ise bunun iki buçuk gezegen olacağını ortaya koydu.

Araştırmacılar, başta iklim değişikliği olmak üzere, ormansızlaştırma, balık avlama alanlarının azalması, tatlı suyun aşırı tüketimi gibi, günümüzde karşı karşıya bulunulan tehditlerin alarm verici bir eğilimin belirtileri olduğunu ifade etti.

BM ve çeşitli hükümetlerin istatistikleri gibi birçok kaynaktan gelen bu verilerin, 2005-2006'da insanoğlunun çevreye etkisinin bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 2 oranında arttığını gösterdiği, bu artışın hem nüfus artışı hem doğal kaynakların kişi başı tüketiminden kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmada, on yılda insanoğlunun doğaya etkisinin yüzde 22 oranında arttığı, buna karşın biyolojik kapasitenin, doğanın üretebildiği kaynak miktarının sabit kaldığı ve hatta azalmış olabileceği ortaya kondu.

Bu kaygı verici rakamlara rağmen bu yörüngeyi düzeltme olanaklarının mevcut olduğunu söyleyen Global Footprint Network başkanı Mathis Wackernagel, Kopenhag'da düzenlenecek BM iklim zirvesine atıfta bulunarak, bu durumun, kaynakların gittikçe sınırlı hale geldiği bir dünyada başarılı olmak için beklemeksizin harekete geçilmesinin tüm ülkelerin çıkarına olduğunu gösterdiğini söyledi.