Müslümanlarla ilişkiler sorunlu

Vatikan, İslam'ın halk arasında en yaygın din konumunda olduğu ülkelerde Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki ilişkilerin "zorlu ve de sorunlu" bir nitelik arz ettiğini öne sürdü.

Piskoposlar Genel Kurulu tarafından Ekim ayında Orta Doğu konusunda düzenlenecek özel oturumda ele alınacak sorunların sıralandığı belgede, "Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki ilişkiler genelde zorlu ve de sorunludur. Bu durum özellikle de Müslümanların din ile siyaset arasında ayrım yapmamaları neticesinde, Hristiyanların yurttaşlık hakkından uzak hassas bir konuma itilmelerinden kaynaklanmaktadır" görüşü savunuldu.

Belge, Piskoposlar Genel Kurulu Genel Sekreteri Başpiskopos Nikola Eteroviç ve yardımcılarının bugün Vatikan Basın Merkezinde düzenledikleri bir toplantıyla gazetecilere dağıtıldı.

İslam dünyasında Türkiye haricinde laikliğin olmadığı ifade edilen belgede, şeriat kurallarının kimi kez Müslüman olmayan kişilere de uygulandığı ileri sürülerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İslam devleti olan kimi ülkelerde şeriat, sadece özel yaşamda değil, toplumsal alanda ve gayrimüslimler için de uygulanabilmektedir. Bu ayrımcılık, insan haklarına da ters düşmektedir."
Belgede, Orta Doğu'da kökten dinciliğin giderek arttığı savunularak, "İslam kökten dinciliğinin güçlenmesiyle birlikte hemen hemen her yerde Hristiyanlara yönelik saldırılarda artış gözlenmektedir" ibaresine de yer verildi.

Kökten dinciliğin ciddi bir sorun olduğuna değinen belgede, "çok sayıda Müslümanın güçlenmekte olan bu aşırı dincilikle mücadeleye hazır vaziyette olmaları" ise "müspet" bir olgu olarak nitelendi.
Vatikan'da Piskoposlar Genel Kurulunun 10-24 Ekim 2010 tarihinde, "Orta Doğu'da Katolik Kilisesi" başlığı altında düzenleyeceği özel oturuma, Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu Başkanı da katılacak.
BİZE ULAŞIN