'Devrimi zaten bekliyorduk'

Tunus Meclis Başkanı Bin Cafer, ülkenin kurucusu Burgiba'nın iyi başladığını sonra tarihin akışına karşı çıktığını söylüyor. "Bin Ali'yi ise patlama noktasına gelen halk devirdi" diyor

Tunus'un kaderini çizecek 3 adam...
Yeni dönemde Tunus'un kaderini çizecek 3 kilit adam var. İlki hiç kuşku yok ki, uzun sürgün yıllarının ardından Tunus'a dönüşünde büyük kalabalıkların karşıladığı İslami hareketin lideri Raşid Gannuşi... İkincisi Gannuşi gibi yıllarca sürgünde kaldıktan sonra Ennahda'yla uzlaşarak Cumhurbaşkanı olan Liberal- Demokrat Marzuki. Ve üçüncüsü yine uzlaşma formulüyle Anayasayı hazırlayacak olan Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Laik-Demokrat Mustafa Bin Cafer... Bin Cafer'e Tunus siyaset dünyasının "Akil Adamı" diyorlar. Neden mi? Çünkü hayatı Tunus'un da yakın siyasi tarihinin bir aynası gibi de ondan. Bin Cafer, Atatürk devrimlerini model alarak modern Tunus'u yaratan Habib Burgiba döneminde siyasete atılıyor. Ancak daha sonra "Tek Adam" olan Burgiba'dan kopuyor ve demokrasi ve insan hakları kavgasına giriyor. Ardından da 23 yıl süren Bin Ali dönemindeki laik-demokrasi mücadelesini sürdürüyor. 70 yaşındaki Mustafa Bin Cafer, Tunus'tan kaçmıyor. Kavgasını demokrat sosyalist hareketin zirvesinde yürütüyor. Ama yıllar geçtikçe muhalefetin de aslında Bin Ali'nin oyuncağına döndüğünü görünce partisinden kopuyor. Ve 2009'da sandıkta devirmeye çalıştığı Bin Ali'nin yasaları son dakikada değiştirerek oynadığı kirli oyunlar yüzünden o da başaramıyor. Meclis Başkanı'yla Burgiba döneminden başlayarak adeta zaman tüneline girdik. Atatürk hayranı olan Burgiba'nın nerede hata yaptığını konuştuk. Bin Cafer'in hala yürekten bir Burgibacı olduğunu gördüm. Zaten saklamıyor da. Ama Burgiba'dan kopuşunu "Ben aynı zamanda da demokratım" diye açıkladı bana... Geleceğe ışık tutmak için mutlaka yakın tarihi de anlamak gerektiğine inanıyorum. Meclis Başkanı'yla söyleşimizde bu yüzden zaman tüneline girdim.

BİZE ULAŞIN