Macarlar, Türkler’le akrabalığı tartışıyor

İlk Macar kralı III. Bela ve bin yıllık mezarlarda yapılan DNA analizleri, ilk Macarlar’ın Asya kökenli olduğunu gösterdi. Üstelik bu genler yüzde 30 Asya Türklerine benziyor

Macarlar, Türkler’le akrabalığı tartışıyor

Macaristan'da yapılan bir gen araştırması, neredeyse iki yüz yıldır gündemde olan "Macar kimlik" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Macar boylarının Orta Avrupa'ya geldiği yıllarda ülkenin ilk kralı Arpad hanedanından III. Bela'nın kemik örneklerinin DNA'sı incelendi. O dönem Macarlar'ın genlerinin Asya kökenli olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırma bin yıl önce bu topraklara yerleşen ilk Macar boylarından bir grup insanın mezarlarındaki kalıntılar üzerinde de yapıldı. Sonuç aynıydı: İlk Macarlar Asya kökenliydi ve hatta genleri yüzde 25-30 oranında Asya Türkler'inin genleriyle benzeşiyordu.
Macar tarihçileri Macar kavminin hangi bölgeden geldiğinin bilinmediğini söylüyor. Çünkü o dönemlerden tarihsel kayıtlarda Macarlar'a ait bilgi yok. Bir halkın kökenini aramada yardım edebilecek bir diğer ipucu da o halkın lisanı. Macarca hiçbir dille çok yakın akrabalık ilişkisi içinde değil. Macarca'nın Türkçe ile bağlantısı olduğu, Macar halkının da Asya'nın Türk halklarıyla akrabalık içinde bulunduğu iddiası halk arasında inatla yaşamaya devam ediyor.Ortada nesnel hiçbir kanıt olmamasına rağmen Macarlar'ın atalarının Hunlar olduğu, dolayısıyla Türkler'le de akraba oldukları savı yüzyıllar öncesinden bugünlere kadar gelen bir iddia. Türkler'le olan akrabalık iddialarına gelince: Bu iddianın kökenleri de çok eskiye uzanıyor. Ve bu konuda tarihsel kanıtlar da var. Bunların arasında en somutu Bizans kökenli.

BİZANS BİN YIL ÖNCE 'TÜRKİYA' DEDİ
Macar Krallığı'nın ilan edildiği M.S. 1000 yılında Macar Kralı'na Bizans tarafından hediye edilen tacın üzerinde "Türkiya'nın Kralı'na" ibaresi var. Bu taç Macar devletinin en önemli hazinelerinden biri olarak hâlâ mevcut. Ve tarihte ilk kez olmak üzere "Türkiya" adı da burada kullanılıyor.
"İşte bakın, Bizans bizi Türkler olarak görüyordu" diyor bu tezi savunanlar.
Karşı kamp ise, "Bizans Asya'dan gelen her göçebe halkı Türk olarak tanımlıyordu" diyor.'KURULTAY' BULUŞMASI
Birkaç yıldır Macaristan'da "Kurultay" adıyla gerçekleşen ve Türkiye'de de "Atalar günü" olarak tanınmaya başlayan bir tür tarihsel festival yapılıyor. Turan halkları birliği havasında gerçekleşen ve tüm Asya Türk kökenli halkların da ekiplerle temsil edildiği bu festival artık Macar ve Türk hükümetleri tarafından da resmen destekleniyor.

BİZE ULAŞIN