"Türkiye'deki imam hatipler iyi bir rol model"

Malezya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi, Prof. Dr. M. Niaz Asadullah, Türkiye’de İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu toplantısına katılarak bir rapor sundu. Asadullah, imam hatiplerin “Modern dünyada bir rol model” olabileceğinin altını çiziyor. İşte Asadullah'ın imam hatiplerdeki eğitim sistemine ilişkin çarpıcı açıklamaları...

Prof. Dr. M. Niaz Asadullah Malezya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi. Doktorasını Oxford'da yapan Asadullah, "İslam ülkelerinde eğitim kalitesi" üzerine çalışıyor. Türkiye'de İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu toplantısına katılarak bir rapor sundu.

"MODERN DÜNYADA BİR ROL MODEL"

"İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Eğitim Kalitesi" başlıklı rapor eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik ciddi öneriler sunuyor ancak Niaz Asadullah'ın önerileri sadece genel değil. Müslüman ülkelerindeki İslami okullar üzerine de kafa yoran Asadullah, hem pozitif bilimler hem de İslami bilimlerin birarada verilen bir kurum olarak imam hatiplerin "Modern dünyada bir rol model" olabileceğini düşünüyor. Hatta daha da ilerisini söylüyor: Geleneksel şeyleri öğretirken çocuklarımıza öğretme sistemimiz barış üzerine olmalı. Bu yüzden de, imam hatipler tüm dünya için, barışı temsil eden, barışçı eğitim veren ve İslamiyet'le şiddeti buluşturmamayı başaran bir örnek, bir model olabilir.

Asadullah'ın açıklamalarından önemli detaylar:

OECD ülkeleri ve OECD ülkeleri ile İslam ülkeleri arasında bir kıyaslama yaptım. İSEDAK'ın 57 üyesi var. PISA verilerine sadece küçük bir orandaki ülke katılıyor. 2000 yılında sadece 2 ülke katılıyordu, 2015'te bu sayı 12'ye çıktı.

İSLAM ÜLKELERİNDE EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIĞININ İSPATI...

Artık bu uluslararası değerlendirmeye daha çok ülke katılıyor. Bu şunu gösteriyor; İslam ülkeleri artık eğitim kalitesi ve uluslararası arenada bu eğitimin kalitesinin ispatının önemli olduğunun farkına vardılar. Bu kesinlikle önemli bir gelişme.

EĞİTİM KALİTESİYLE İLGİLİ ÇOK EŞİTSİZLİKLER VAR

PISA verilerinde İslam ülkelerinin rakamlarına baktığınızda uluslararası verilerin geneline göre eğitim kalitesinin seviyesinin çok düşük olduğunu görüyorsunuz. Birçok ülke çoğu konuda ortalamanın altında. İslam ülkelerinde eğitim kalitesiyle ilgili çok eşitsizlikler var. Milli geliri çok düşük olan ülkelerde zengin olan ülkelere göre eğitim kalitesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Uluslararası performansı ölçtürmek için yüksek gelirli ülke olmak performansı artıran bir etken değil. İslam ülkelerinin çoğunluğu bu uluslararası değerlendirmelere katılmıyor. Yüzde 80 oranında katılmıyor diyebiliriz.

TÜRKİYE'DE İMAM HATİPLER ÜZERİNE ÇALIŞMAK İSTİYORUM

Türkiye'de imam hatiplerin bir model olduğunun altını çizen Asadullah, "Diğer İslam ülkelerindeki İslami okulları çalıştığım için biliyorum ve çok fazla istiyorum Türkiye'de bulunmayı, imam hatipliler üzerinde çalışmayı." dedi.

POZİTİF BİLİMLER VE İSLAMİ BİLİMLER EŞ ZAMANLI VERİLMELİ

Pozitif bilimlerle İslami bilimlerin eş zamanlı olarak eğitiminin verildiği imam hatip örneğindeki gibi bir model gerekli. Modern dünyada böyle daha dengeli bir oluşuma ihtiyaç var. İmam hatip modeli bir örnek olabilir ama güçlü yanlarının ispatlanması lazım. Objektif raporlarla imam hatip okullarının verdiği eğitimin iyi olduğunu ispatlamamız, göstermemiz lazım. İslam ülkelerinin eğitim konusunda reform yapmaya çalışıyor. Bunun için de birtakım bulgulara, delillere ihtiyacımız var. Bu yüzden imam hatiplerin öğrencilerin öğrenme seviyesini artırıp artırmadığını ve diğer normal okullardan farkını ortaya koymamız gerekiyor bir model olabilmesi için.

TÜRKİYE'DEKİ SİSTEM ÖRNEK MODEL!

Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde İslami okulların aşırılık ve şiddet içeren gruplarla bağlantısı konusunda halkta bir karşıtlık var, okullar şiddet üretiyor ya da buraya hizmet ediyor gibi algılanıyor. Ama Türkiye'de şiddet ve aşırılık ile imam hatip okullarını buluşturan bir bulgu yok.

İslam bir barış dinidir. Ve İslamiyet'le bağlantılı yapılan herhangi bir eğitim asla barış karşıtı olmamalıdır. Geleneksel şeyleri öğretirken çocuklarımıza öğretme sistemimiz barış üzerine olmalı. Günümüzdeki eğitim bunun üzerine olmalı. Bu yüzden de barışı temsil eden, barışçı eğitim veren ve İslamiyet'le şiddeti buluşturmamayı başaran bir örnek, bir model olabilir imam hatipliler tüm dünya için.

BİZE ULAŞIN