Türkiye ile Sırbistan arasında Milletlerarası anlaşma

Türkiye ile Sırbistan arasında su alanında iş birliğine gidilmesini öngören anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Sırbistan arasında Milletlerarası anlaşma

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İş birliği Anlaşması", Bakanlar Kurulunca onaylandı.

Anlaşmaya göre, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için taraflar ulusal mevzuatlarına dayanarak eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim, teknoloji paylaşımı ve iş birliği yapacak.

Anlaşmayla, mevcut içme suyu tesisleri ve yeni tesislerin ihtiyacı konularında mühendislik katkısında bulunulması ve içme suyu tesislerinde, özellikle de arıtma tesislerinde yeni teknolojiler hususunda bilgi paylaşılması öngörülüyor.

Havza bazında atık su kirliliğinin önlenmesi, atık su arıtma teknolojileri, sulama sistemlerinin işletme, bakım ve yönetim hizmetleri ve faydalananlara devri konusunda her iki ülke arasında bilgi, tecrübe paylaşımı ile tatlı su balıkçılığı faaliyetlerinde teknik iş birliği yapılacak.

Uzman, araştırmacı, danışman ve personel değişimi yapılacak, ortak projeler hazırlanacak ve uygulanacak.

İş birliğinin etkili bir şekilde sağlanabilmesi için iki ülke ortak komite oluşturacak.

BİZE ULAŞIN