40 bin öğrenciye 308 bin saat ders verecek

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 3 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 14 yüksekokulda yaklaşık 40 bin öğrenciye 308 bin saat eğitim hizmeti verileceğini bildirdi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 3 enstitü, 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuar, 14 yüksekokulda yaklaşık 40 bin öğrenciye 308 bin saat eğitim hizmeti verileceğini bildirdi.

Rektör Cengiz, üniversitenin mali durumunu 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu'yla açıklarken UÜ'nün yıl sonu itibariyle bütçe gelir-gider farkının 14 milyon TL olduğu öğrenildi. UÜ'nün yıl sonunda 188 milyon TL gelir, 202 milyon TL de gider yapması bekleniyor. UÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Rektör Mete Cengiz tarafından açıklandı.

Önümüzdeki yıl yaz öğretimi kapsamında ise UÜ, öğrencilere 49 bin saat eğitim vermeyi planlıyor. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı ise yüzde 79'a tekabül ediyor. Üniversite yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında planlanan faaliyetlerin süresinde bitirilmesi amaçlanıyor. Yıl sonu itibariyle projeler için 32 milyon TL yatırım harcaması öngördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz, "TÜBİTAK tarafından desteklenen ve üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılında yaklaşık 60 projeye destek verileceği ve yaklaşık 1 milyon TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen 5 adet proje için ikinci altı aylık dönemde 900 bin TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir." dedi.

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversiteye toplam 188 milyon TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Cengiz, "Tahsis edilen ödeneklerin 152 milyon TL'si hazine yardımı, 36 milyon TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir. Birinci altı aylık bütçe uygulamaları ve sonuçlarına ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz "2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyuna açıkladık." diye konuştu. UÜ'de personel giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,63 artış gösterdi. 2009 yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 54 milyon TL harcama yapılan üniversitede 2009 yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'na devlet primi giderleri için 7 milyon TL ödendi. Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,82 artış gösterdi.

Ancak eğitim-öğretim ve personele yönelik bazı hizmet giderlerinin büyük bir bölümünün özkaynaklardan karşılanması yatırımlara ayrılan payın önemli oranda azalmasına sebep oldu.

BİZE ULAŞIN