Üniversite ve meslek seçmek yaşam biçimini seçmektir

ÖSS sonrası öğrencilerin en önemli kararı meslek ve üniversite seçimidir. Seçtiği üniversitenin misyonu ve akademik başarısı öğrencinin gelecekteki sigortasıdır

Öğrencilerin büyük bir kısmının ÖSS sonrası karar verme konusunda gerekli donanıma sahip olmadığı biliniyor. Bu durumda öğrencilere yol gösterici olmak.Üniversiteleri hangi kriterlere göre değerlendireceğine rehber olmak açısından yapılan bu çalışma öğrencilerin daha kolay karar vermesini sağlayacaktır.

Üniversitenin yapısı: Üniversitenin yapısını belirleyen önemli faktörlerden birisi de öğrencilerdir. Öğrencilerin demografik, sosyo-ekonomik, akademik başarısı , öğrencilerin mezun olmadan, mezun olduktan sonra gösterdikleri akademik başarılar o üniversitenin yapısını belirler.

Öğrencilerin demografik yapısı: Öğrenciler hangi ülkelerden, şehirlerden, ilçelerden gelmektedirler? Eğitimin bir parçası da öğrencilerin yeni kişilerle, fikirlerle, dünya görüşleri ile tanışması olduğundan, kozmopolit bolümler öğrencilere daha önemli katkılarda bulunacaklardır. Bu bağlamda yabancı öğrenciler özellikle önemlidir.

Öğrencilerin sosyo-ekonomik grubu: Öğrenciler toplumun hangi gelir seviyesini temsil etmektedirler? Demografik yapı özelliğinde olduğu gibi bu özellikte de çeşitlilik önemlidir.

Öğrencilerin akademik başarısı:
Üniversite öncesi: Üniversiteye giren öğrencilerin akademik başarısı her şeyden önce ÖSS puanı ile ölçülmektedir Dikkatle değerlendirilmesi gereken diğer puanlar bölümün tavan ve taban puanlarıdır. Tanım gereği taban puanı bölüme girebilen en son öğrencinin puanıdır. Sadece bir öğrenciyi temsil eder. Bu nedenle dağılımın tamamına bakılmalıdır. Adaylar bu verileri girmeyi düşündükleri üniversitelerden talep edebilirler.
Üniversite sırasında: Üniversiteye giren öğrencilerin yüzde kaçı mezun olabilmektedir? Ortalama mezuniyet süresi nedir? Üniversitede başarı standardı nedir? Ne kadarı başka bölümlere geçmişler, ne kadarı üniversiteden başarısızlık nedeniyle çıkarılmışlardır? Özellikle İngilizce hazırlık yılı olan okullarda bu sorular daha da önem kazanmaktadır. Bazı bölümlere yerleştirilen öğrencilerin önemli bir kısmının iki yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra başarısızlıktan üniversite ile ilişkileri kesiliyor ise, veli ve öğrencilerin bunu tercih yapmadan bilmeleri gerekmektedir.
Üniversite sonrasında: Üniversite sonrası akademik başarı, mezunların yüksek lisans programları ile ölçülebilmektedir. Son 10 yıl içinde bir üniversitenin mezunlarının hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edildikleri önemli bir ölçüttür.

Öğrencilerin sosyal faaliyetleri: Üniversitelerin önemli bir misyonu, öğrencilerin akademik tarafının yanı sıra sosyal tarafını da güçlendirmektir. Üniversitedeki öğrenci kulüplerinin, spor takımlarının ve toplumsal sorumluluk aktivitelerinin sayısı ile bu aktivitelerden öğrencilerin yararlanma oranı da önemlidir. Bu konuda adaylar en doğru bilgiyi üniversitelerin öğrenci konseyi, öğrencileri ve kulüplerinden alabilirler.

Mezunların ne yaptığı: Üniversitenin en önemli performans ölçütlerinden birisi mezunlarının ne yaptığıdır. Üniversitelere sorulması önerilen sorular şunlardır:

Fiziksel olanaklar
Kampus: Üniversite yerleşkesinin yeri büyüklüğü ve içinde barındırdığı yapılar öğrencinin eğitimini ciddi olarak etkilemektedir.
Yer: Hangi yerleşkenin daha iyi olduğu kişisel tercihlere bağlıdır. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında şehir üniversiteleri olduğu gibi şehir-dışı yerleşke üniversiteleri de mevcuttur. Adayların kampusün sunduğu imkanlara ilişkin bilgilere tercihten önce ulaşması, öğrencisi olacağı üniversiteyi yakından tanıması açısından önemlidir.
Büyüklük: Bazı öğrenciler büyük kampusları tercih ederken, diğerleri küçük kampuslarda eğitim almak isteyebilir. Burada önemli olan, üniversitenin öğrenci sayısına göre yerleşke büyüklüğüdür.
Ulaşım:
Kampusa öğrencinin nasıl gidip geleceği özellikle trafik sorunu ciddi olan büyük şehirlerde iyice önem kazanmaktadır. Birçok üniversite öğrencileri ve çalışanları için şehrin çeşitli noktalarından servis araçları ile hizmet verir. Eğer üniversitenin servislerinden yararlanılması düşünülüyor ise, servislerin hangi noktalardan günde kaç defa hizmet verdiklerinin ve okula ulaşım suresinin sorulması gerekir. Yurtlar: Yurt olanakları şehir dışından gelen öğrenciler için özellikle önem kazanmaktadır.

2009'DA YENİ AÇILAN PROGRAMLAR VE PUAN TÜRLERİ
Ekonomi politik ve toplum felsefesi (EA-2)
Prehistorya (EA-2)
Prehistorya ve ön Asya arkeolojisi (EA-2)
Muhasebe ve denetim (EA-2)
Sermaye piyasası ve denetim derecelendirme (EA-1)
Tarım ekonomisi (EA-2)
Tarım işletmeciliği (SAY-2)
Tekstil geliştirme ve pazarlama (EA-2)
Biyosistem mühendisliği (SAY-2)
Geomatik mühendisliği (SAY-2)
Kimya ve proses mühendisliği (SAY-2)
Polimer mühendisliği (SAY-2)
Tarım ekonomisi (EA-2)
Tarım işletmeciliği (SAY-2)
Tarım makineleri (SAY-2)
Tarım biyoteknolojisi (SAY-2)
Tarımsal yapılar ve sulama (SAY-2)
Toprak bilimi ve bitki belseme (SAY-2)
Zootekni (SAY-2)
Hırvat dili ve edebiyatı (DİL)
Otel yöneticiliği (EA-1)

ÖSS'DE HANGİ DURUMDA PUAN KESİLİYOR?
ÖSS'de hangi durumlarda puan kesiliyor (puan indirimi yapılıyor)?
Yerleştirmede kullanılan ÖSS (Y-ÖSS) puanları hesaplanırken bir önceki yıl bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adayların ortaöğretim başarı puanlarının ÖSS puanlarına katkısı yani bu puana uygulanan katsayı değişmektedir. Puan kesilmesi gibi bir uygulama yoktur.

ÖSS'de puan hesaplaması nasıl yapılıyor; katsayılar neler?
Bu konuda, ÖSS Kılavuzunun Değerlendirme ile ilgili bölümünde ayrıntılı bilgi vardır.

ÖSS'de 145 puan aldım. Açık öğretim programlarına yerleşebilir miyim?
Yükseköğretim programlarına en küçük puanla girenlerin puanları, bu programı tercih eden aday sayıları, adayların aldıkları puanlar ve programların kontenjanlarına girenler, yerleştirme işlemi sonucunda belli olmaktadır.

Tercih Bildirim Formunu teslim ettim fakat ...... sıralı tercihimi değiştirebilir miyim?
Tercih Formuna kodlanan yükseköğretim programı tercihlerinde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.

BİZE ULAŞIN