MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünden ihale yasağı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Genel Müdürlüğü, 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 1 kişi ve 1 firmaya firmaya, 1'er yıl süreyle ihalelere katılma yasağı getirdi.

Çarşamba 09.12.2009 00:00
ABONE OL
Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan, Adana Umum Servis Aracı İşletmecileri Odasına kayıtlı ''Adem Elçin'' ile Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün ihalesine giren Amasya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ''Sahra Temizlik ve Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Gıda Makine Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'' ile ortakları ''Gülsüme, Bülent Devrim ve Berkan Yazgı Eker'' tüm ihalelerden men edildi.

Söz konusu kişi ve firmalar, 1'er yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere giremeyecek.

4734-4735 SAYILI KANUNLAR

4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ''yasak fiil veya davranışları'' düzenliyor.

Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:


''Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.''