Eğitimde 'eşitsizlik' ortadan kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını yıl sonuna kadar tamamlayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın "Eğitim Sistemi'nin Geliştirilmesi" bölümünde düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi. Buna göre, eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanacak. Eğitim yönetimi, öğretmen yetiştirme süreçleri, müfredat ve eğitim ortam ve araçları bu dönüşüm sürecini destekleyecek şekilde güçlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, aralık ayı sonuna kadar müfredat dönüşüm programını tamamlayacak. Maliye Bakanlığı ile harekete geçilecek çalışmada, orta öğretimde okullar arasındaki başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul türleri azaltılacak. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve okullaşma oranları Türkiye ortalamasının gerisinde olan illerin, Türkiye ortalamasına yaklaştırılması amacıyla kaynak kullanımına yön verecek 5 yıllık orta vadeli yatırım planı hazırlanacak.

ÖZENDİRİCİ SİSTEM
Yeni yapılandırmada, öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği, anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecek. İlk ve orta öğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve sosyal aktiviteler artırılacak ve etkinleştirilecek. Çalışmayı MEB, İŞKUR, TOBB ve İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları birlikte yürütecek. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Ayrıca mesleklerin tanıtımı amacıyla işyeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecek. Okul binaları kolay erişilebilir, yeterli spor ve kültürel alanlara sahip olarak inşa edilecek. Yeni düzenlemede, çağın şartlarıyla uyumlu müfredatların hazırlanması ve güncellemelerin yapılması da sağlanacak.

BİZE ULAŞIN