Danıştay: 66 aylıkların ilkokula başlaması hukuka aykırı değil

Danıştay, "66 ayını dolduran çocukların okul kayıtlarının yapılacağını" öngören düzenlemenin iptali için yapılan başvuruyu reddetti

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 2012 tarihli '12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar' konulu genelgesinin 66 aylıkların ilkokula başlamasını öngören bölümünün yürütmesinin durdurulması istemini, oy birliğiyle reddetti. 2007 yılı Şubat ayı doğumlu olan bir öğrencinin velisi, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu kapsamında başlayan 4+4+4 yeni eğitim sisteminin uygulamalarını içeren genelgenin 5. paragrafındaki, "66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin yapılacağına" ilişkin düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Kararda, Resmi Gazete'de 11 Nisan 2012'de yayımlanan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesiyle mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu çağın çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğinin düzenlendiği hatırlatıldı. Aynı Kanun'un 7. maddesiyle de Milli Eğitim Temel Kanunu'na aynı maddenin konulduğu belirtildi.

ANAYASA MAHKEMESİ DE REDDETTİ

CHP, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi de, kanunun iptali istenen hükümlerinin, Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna vararak, iptal istemlerini reddetmişti.

BİZE ULAŞIN