Özel okul öğretmenine 'çalışma izni' müjdesi

Anayasa Mahkemesi, özel okullarda görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izinlerinin valilikler tarafından kaldırılmasını düzenleyen yasa hükmünü iptal etti. Ankara'da bir özel öğretim kurumunda görev yapan öğretmenin çalışma izni, devlet memuru olma niteliklerini taşımadığı gerekçesiyle valilik tarafından kaldırılmıştı. Ankara İdare Mahkemesi de düzenlemenin iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndaki, "Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi halinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir" hükmünü iptal etti. Yüksek Mahkeme, çalışma izninin kaldırılmasının yargı kararına bağlı olması gerektiğine hükmetti.
BİZE ULAŞIN