MEB'in deha kriterleri: Özgün espri, çok soru

Çocuğunuz espri yapıyorsa, hayal gücü yüksekse ve kendinden büyük çocukları oyun için seçiyorsa üstün yetenekli olabilir

MEB'in deha kriterleri: Özgün espri, çok soru
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üstün yetenekli çocukların belirlenmesi için toplam 75 kriter içeren gözlem formu hazırladı. Buna göre, çocuğunuz espri yapıyorsa, hayal gücü yüksek ve kendinden büyük çocukları oyun için seçiyorsa üstün yetenekli olabilir. Öğretmenlere dağıtılacak formla, Türkiye'de olduğu tahmin edilen 562 bin 500 üstün yetenekli çocuğun tespit edilmesi hedefleniyor. Üstün yetenekli çocukların tespiti için öğretmenlere "özel eğitim" dersi verilecek. Bu çerçevede hizmet içi eğitim faaliyetlerinin içeriğine ilk defa 3 saatlik "Özel Eğitim ve Uygulamaları" dersi eklenecek.

ÖZEL ODALAR AÇILACAK
Bu öğrenciler için okullarda destek odası oluşturulacak. Bu odalar 2 yıl içinde tamamlanacak. Öğretmenler, özel yetenekli öğrencilerle bu odada görüşecek. Öğrencinin müziğe kabiliyetli olması halinde müzik enstrümanlarıyla yeteneği ayakta tutulacak.

DEHA ÇOCUKLARI BELİRLEYEN KRİTERLER
Gözlem formunda okul öncesi için 22, ilköğretim için 53 kriter yer aldı. Kriterler şöyle:

OKUL ÖNCESİ:
Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir.
Kendinden büyük çocuklarla vakit geçirmekten hoşlanır.
Çok soru sorar.
Yeni ve zor deneyimleri tercih eder.
Hayal gücü yüksektir.

İLKÖĞRETİM İÇİN:
Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar.
Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yönelir.
Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder.
Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler.
Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir.
Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır.

BİZE ULAŞIN