Mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri nelerdir?

İngiltere Devleti temsilcisi Amiral Calthrope ile Osmanlı Devleti temsilcisi Bahriye Nazırı Rauf Beyin başkanlıklarında süren görüşmelerden sonra 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri

Mondros ateşkes antlaşmasının maddeleri nelerdir?
MADDELERİ:

1.Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ve Karadenize serbestçe geçiş,
Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali

2.Türk sularındaki tüm torpil tarlaları ile torpido ve kovan yerleri, diğer
engellerin yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için
istenildiğinde yardım edilecektir.

3.Karadenizde bulunan torpil yerleri hakkındaki bilgiler verilecektir.

4.İtilaf Devletlerinin savaş esirleri ile Ermeni esirleri, tutukluları
İstanbulda toplanacak ve kayıtsız koşulsuz İtilaf Devletlerine teslim
edilecektir.

5.Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri
kuvvetten başkası hemen terhis edilecek. (İşbu askeri kuvvetin sayısı durumu
İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti ile görüşüldükten sonra
kararlaştırılacaktır.)

6.Osmanlı kara sularında güvenlik ve buna benzer konular için kullanılacak küçük
gemiler dışında, Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen
sularda bulunan bütün savaş gemileri teslim olunup Osmanlı liman veya
limanlarında tutuklu bulundurulacaktır.

7.İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi
bir strateji noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır.

8.Bugün Osmanlı Devleti işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından
İtilaf Devletleri gemilerinin yararlanması ve İtilaf Devletleriyle savaş
halinde bulunanlara karşı kapalı bulundurulması. Osmanlı Devleti gemileri de
ticaret ve ordunun terhisi konusunda buna benzer koşullarda yararlanacaklardır.

9.İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletine ait tersane ve limanlardaki bütün gemi
onarım ve araçlarını kullanacaklardır.

10.toros tünellerinin itilaf devletleri tarafından işgali

11.İranın kuzeybatı bölgesindeki Osmanlı Devleti kuvvetlerinin derhal savaştan
önceki sınır gerisine çekilmesi konusunda önceden verilen emir uygulanacaktır.
Kafkasya ötesinde önceleri Osmanlı kuvvetleri tarafından bir bölümü boşaltılan
yerlerin geri kalan bölümü de İtilaf Devletleri tarafından yerinde incelenerek,
istenirse boşaltılacaktır.

12.Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz ve kablolar İtilaf Devletleri
memurları tarafından denetlenecektir.

13.Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemelerin tahrip
edilmesi önlenecektir.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

(30 EKİM 1918)

İngiltere Devleti temsilcisi Amiral Calthrope ile Osmanlı Devleti temsilcisi
Bahriye Nazırı Rauf Beyin başkanlıklarında süren görüşmelerden sonra 30 Ekim
1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri söyledi.
BİZE ULAŞIN