Osmanlı 'da gerileme dönemini durdurmak için neler yapılmıştır?

Osmanlı Devleti'nde çöküşü durdurmak ve devleti yeniden eski gücüne kavuşturmak için yapılan çalışmalar Gelenekçi Zihniyetle Yapılan Yenilikler ve Batılı Tarzda Yapılan Yeniliklerdir.

Osmanlı 'da gerileme dönemini durdurmak için neler yapılmıştır?
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Avusturya üzerine yürüyerek Viyanayı kuşattı (1683). Ağır toplar getirilmedigi için kuşatma uzadı. Bu arada Lehistan ve Alman kuvvetleri, Osmanlıya arkadan saldırarak bozguna ugrattılar. Bu yenilgi ile IV. Mehmetin fermanı ile vezirazam öldürüldü. Avusturya, Lehistan ve Venedik ayrı ayrı yerlerden Osmanlıya saldırdılar. Avusturya Peşteyi (1684), Alvar Kalesini (1685) ele geçirdiler. Osmanlı Budine yürüdüysede başarılı olamadı. Bu başarısızlıkların ardından Segedin, Şemontorya ve Peçevi kaleleriyle Erdelde bulunan kaleler kaybedildi. Avusturya durmayarakEsek, Varadin, Sirem ve Zemini ele geçirdi (1687). • Venedik ise denizden Mora yarımadasındaki kalelerin çogunu aldı. Son olarakta Atinayı ele geçirdi (1687). Uzun yenilgilere rağmen işin çiddiyetinde olmayan IV.Mehmet yerine kardeşi II. Süleyman tahta çıktı.

II. SÜLEYMAN DÖNEMİ • Taht değişikligi sebebiyle çıkan karışıklıklar kısa sürede giderildi. Avusturya hiç durmamış ve Eğri ve Belgradı ele geçirmişti (1689). Böylece tüm Macaristan toprakları Temeşvar dışında elden çıktı. • İlerleyişi durdurulamayan Avusturya Niş ve Vidini de ile geçirdi (1689). Vezirazam Köprüllüzade Mustafa Paşa başa geçince kötü gidiş tersine döndü. Niş savaşmadan Avusturya başkumandanı ele geçirilerek yeniden alındı. Arkasından Belgard ele geçirildi (1690). 1691de hastalanan II.Süleyman yerine II. Ahmet geçmeye çalıştıysa da II. süleyman ölümüyle taht değişikliği meydana geldi.

II.AHMET DÖNEMİ • Çok kısa padışahlıgında Avusturya üzerine yüründüysede başarılı olunamadı. II.Ahmet 1703de öldü. Yerine IV. Mehmetin en büyük oğlu II. Mustafa tahta geçti.

II.MUSTAFA DÖNEMİ • Ordunun başında savaşa çıkan padişah Temeşvarda Avusturyayı bozguna uğrattı. Bir yıl sonra Temeşvarı kuşatan Avusturyayı tekrar yendi. Daha sonra Zenta yakınlarında Avusturya tarihinin en büyük yenilgisini Osmanlıya tattırdı. • Avusturya, Lehistan ve Venedikle yapılan savaşlarda devamlı toprak yitirilmeye başlandı. Diplomatik çalışmalar ile barış yapılmasına karar verildi.

Tarihe Karlofça antlaşması olarak geçen anlaşma ile Osmanlı tarihinin en ağır anlaşmasına imza atmış oldu. Macaristan ve Temeşvar Avusturyaya, Podolya ve Ukrayna Lehistana, Korint dışında tüm More yarımadası ile Dalmaçyada birkaç kale Venedike verildi (1699). 1700de Rusya ile yapılan antlaşma ile Azak kalesi ve çevresi verildi. • 16 yıl süren yıpratıcı savaşlardan sonra barış dönemine giren Osmanlıda mali durum hiç iyi değildi. çıkan ayaklanmalar sonucu padişah değişikliği meydana geldi (1703).

III. AHMET DÖNEMİ • 16 yıllık savaşlardan sonra III. Ahmet barışçı bir siyaset izledi. Fakat Ruslarla savaşmakta olan İsveç Kralı XII. Şarl Osmanlılara sığındı. Bu durum bir anda Ruslarla Osmanlıları karşı karşıya getirdi. Rus ordusu çok kötü bir durumda yakalandı. Fakat bundan yararlanamadı.
BİZE ULAŞIN