Kalsiyum nedir ? görevleri nelerdir?

Kalsiyum, vücudumuzdaki kemikleri ve dişleri oluşturan ve onları güçlü ve sağlıklı tutan gerekli bir elementtir.

Kalsiyum nedir ? görevleri nelerdir?
Kalsiyum içeren mineraller ve ayrışmalar: Yer kabuğunun ortalama Ca konsantrasyonu yaklaşık %3.64' tür.Topraklarda Ca oluşumunda çeşitli primer mineraller etkilidir. Toprakların Ca kapsamları geniş ölçüde toprak tiplerine ve yıkanma derecesine bağlıdır.Yaşlı topraklarda, yüksek ayrışma ve yıkanma koşullarında, genellikle Ca düşüktür. Buna tipik olarak iki örnek verilebilir. Bunlar; ılıman bölgelerin podzol toprakları ve yağışlı tropik bölgelerin laterit topraklarıdır. Kalsiyum içeren mineraller toprak oluşumunda önemli rol oynarlar. Kalsiyum içeren minerallerin ayrışmaları büyük ölçüde toprakta H? iyonlarının bulunuşuna bağlıdır. Kalsiyum yıkanma oranı, yıllık yağış ve toprakta Ca içeren minerallerin miktarları artar.

TOPRAK ASİTLİĞİ ARTAR:

Karbonatların ayrışması büyük çoğunlukla toprakta CO² oluşumuna bağlıdır. Kalsiyumun yıkanması olayında önemli olan topraktaki Ca(HCO³)²' ın yapısındaki serbest Ca CO³'tir. Son yıllarda asit yağmurları yüzünden global olarak toprak asitliği artmıştır. Fosil yakıtların kullanılmasıyla asitlerin atmosferden tekrar geri dönerek yer yüzüne yağışlarla ulaşması başta gelmektedir. Nemli iklim koşulları altında toprak oluşumu sürecinde nitrat bikarbonat gibi Ca'un yıkanması da toprak asitliğine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu olumsuz prosesler günümüzde de dünyanın büyük bir kısmında verimli toprakların zamanla verimsiz hale dönüşmesine neden olmaktadır. Toprakların bozulmasını önlemek amacıyla topraklara alkalin özellikteki maddeler uygulanabilmektedir. Kireç taşı uygulaması son yüzyılda çoğu tarım topraklarında verimliliğin sürdürülmesinde önemli ve bilinen bir materyaldir. Alkalin materyallerin toprağa uygulanmasında temel neden toprak pH' sının optimum düzeyde tutulmasıdır. Bu amaç için en önemli materyal kireç taşıdır. 1-2-Kalsiyum adsorpsiyonu ve toprak çözeltisi : Kalsiyumun toprak çözeltisindeki miktarına Ca içeren minerallerin yanında organik ve inorganik toprak kolloitlerince adsorbe edilmiş Ca miktarları da etkiler. Kalsiyum toprak kolloidlerinin bağlanmasını sağlayarak toprak partiküllerinin stabilitesi ve toprak strüktürünün iyileşmesini teşvik eder. Kalsiyumun organik kolloidleri ve özellikle de humik asitlere adsorpsiyonu daha belirgindir. Toprak kolloidleri ne adsobe edilmiş Ca, toprak çözeltisindeki Ca dengeleme eğilimi gösterir. Çoğunlukla bahçe tarımında kullanılan asit peat topraklarda, doğal Ca konsantrasyonları bitkilerin gereksinmelerinden düşük olabileceğinden Ca noksanlığı görülebilir. Böyle yerlere Ca içeren gübrelerin uygulanması önerilmektedir. 1-3- Kalsiyumun ekolojik davranışları: Toprakların kireç kapsamları ve pH'larının büyük farklılıklar göstermesi bitki türlerinin de gelişmeleri süresince bu koşullara adapte olmasını sağlamıştır.

KALSİYUMUN GÖREVLERİ NELERDİR

• Kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığının korunması için gereklidir.

• Kanın pıhtılaşmasında rolü vardır.

• Hücre içi uyarıların iletilmesini sağlar.

• Kas fonksiyonu ve sinir iletimi için gereklidir.

• Kalp atımının denetiminde rolü vardır.

BİZE ULAŞIN