Özkütle nedir? formülleri nelerdir?

fizikte, belirli sıcaklık ve basınç altında birim hacimdeki madde miktarıdır. Yazılı metinlerde bazen öz kütle biçiminde de kullanılır.

Özkütle nedir? formülleri nelerdir?

Özkütle, maddenin karakteristik özelliği olmasına rağmen yalnız öz kütlesi bilinen bir maddenin hangi madde olduğu anlaşılamayabilir. Bir maddenin hangi madde olduğunun anlaşılabilmesi için birden fazla ayırt edici özelliğinin incelenmesi gerekir.

Sabit basınç ve sıcaklık altında;Kütlesi artan bir maddenin hacmi de artar dolayısıyla, hacimle kütle doğru orantılı olduğu için öz kütle değişmez.

Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle denir. Özkütle aşağıdaki formülle hesaplanır, ölçülemez.

d=m/v
m = kütle (g)
v = hacim (cm3)
d = özkütle (g/cm3)

Özkütle maddenin üç hali (katı, sıvı, gaz) içinde ayırt edicidir. Saf bir maddenin özkütlesi bilinirse o maddenin hangi madde olduğu bilinir.

Her maddenin bir özkütlesi vardır. Bazı maddelerin özkütle değerleri;

Altın= 19,30
Zeytin yağı= 0,910
Kurşun= 11,30
Benzin =0,879
Bakır = 8,92
Etilalkol= 0,780
Demir= 7,86
Oksijen= 1,43.10–3
Alüminyum= 2,70
Hava= 1,29.10–3
Kloroform = 1,49
Azot= 1,25.10–3
Su (+4°C) = 1,00
Helyum= 1,78.10–4

BİZE ULAŞIN