Edebiyat ve tarih nedir?

Bilindiği gibi, edebiyat ile tarih birbirinden ayrılamaz iki alandır. Çünkü edebiyatın da tarihin de ana konusu insan ve onun yaşamıdır. Her ikisi de okur olarak bizi, geç­mişten bugüne insanın yaşam serüveninin peşinden koşturur. Tek farkla ki tarih bu serüveni olabildiğince gerçeğe uygun sergilemeye çalışırken edebiyat kendine böy­le bir sınırlama getirmez, insan gerçeğini kurgulayarak, bir başka ifadeyle yeniden üreterek okura gösterme yolunu tercih eder. Dolayısıyla da her edebiyat yaratısı, tarih gibi, şu ya da bu ölçüde bir çağa, döneme ayna tutar. İster sözlü, ister yazılı olsun, bütün edebiyat yaratılarında karşımıza belli bir çağın, dönemin insanı; o in­sanın yaşamı, hayata bakışı, gelenek ve görenekleri çıkar.

Edebiyat ve tarih nedir?
Tarih,insanlığın geçmişini,kültürel ekonomik ve sanat alanındaki gelişme ve değişmeleri,yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır;mümkün olduğu kadar belgelere dayanır.edebiyat tarihi,aynı incelemi edebiyat eserlerini esas olarak yapar.ikisi arasında önemli benzerlikler vardır ikiside
belgelere dayanır.mesela orhun abideleri ve dede korkut hikayeleri,hem edebiyat tarihi hemde tarih bakımından vazgeçilmez belgelerdir.yunan şairi homerosun yazdığı ilyada ve odysseai,iran destanı şehname,fin destanı kalevala,yazdıkları döneme ışık tutar;aynı zamanda edebiyat eseridir ve bu dillerde yazılmış güzel örneklerdir.seyahatnameler,tezkireler,hatıralar;ed ebiyat tarihinin temel malzemesidir.tarihçi ve edebiyat tarihçisi,tarafsızdır,belgelere dayanarak inceleme yapar ve neticeler çıkarır.
BİZE ULAŞIN