Denklem problemleri nelerdir?

İçerisinde eşitlik ve bir bilinmeyen bulunan ifadelere bir bilinmeyenli denklemler denir. (2x+6=0) Buradaki bilinmeyen yerine değişken de kullanılabilir

Denklem problemleri nelerdir?

1.Bir pazarcı limonların 1'ini satmıştır.200 limon daha satsaydı yarısını satmış

olacaktı.Limonların tamamı kaç tanedir?


2.Bir kumbarada 23 tane 10 milyon ve 20 milyonluk bankrotlar vardır.Bu kumbarada toplam 310 milyon bulunduğuna göre ;10 milyonluk bankrotlar kaç tanedir?


3.Her biri bir önceki sayının 3'si olan 4 sayının toplamı 65'tir.Bu sayılardan en
büyüğü kaçtır?


4.Baba ile oğulun yaşlarının farkı 34'tür.Babanın yaşı oğlunun yaşının 5 katından 2 fazladır.Babanın yaşı kaçtır?


5.Bir anne ile kızının yaşlarının toplamı 50 'dir.5yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacaktır.Bugünkü yaşlarını bulunuz.


6.Bir babanın yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 4'üdür.5 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katının 1 fazlasıydı.Babanın bugünkü yaşını bulun


7.Anne,baba ve çocuğun yaşlarının toplamı 86 olan bir ailede,anne,babadan 5 yaş küçüktür.Annenin yaşı çocuğun yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre, çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı?


8.İki musluk boş bir havuzu sırasıyla tek başlarına 9 ve 12 saatte doldurmaktadır.Havuzun dibindeki bir musluk ise havuzu 18 saatte

boşaltmaktadır.Havuz boşken 3 musluk sabak 10.00'da açılırsa havuz tamamen dolduğunda saat kaçı gösterir


9.Bir evin boyasını Ahmet Usta 6,yardımcısı Ali Usta 15 günde yapabiliyorlar.İkisi birlikte 2 günçalıştıktan sonra Ahmet Usta hastalanıyor.Geriye kalan işi Ali Usta kaç günde bitirir?


10.İki musluk beraberce bir havuzu 16 saatte dolduruyor 1. musluk,2. musluktan 3 kat fazla su akıttığına göre . musluk boş havuzu tek başına kaç saatte doldurur?

BİZE ULAŞIN