Dinamik nedir?

Dinamik iki şeyle ilgilidir kinematik hareketin geometrisi demektir. Maddesel noktanın hangi zamanda nerede olduğu, hangi hıza sahip olduğu, ivmesini ne olduğu ile ilgilidir.

Dinamik nedir?


Kinetik: Sebep-sonuç ilişkileriyle ilgilenir. Harekete sebep olan kuvvetler momentlerle hareketin kendisi arasındaki ilşkilerdir. En temel sebep sonuç ilişkisi Newton yasasıdır.

Bu mekaniğe Newton Mekaniği denir. yer vektörü bir fonksiyondur. Bu tür büyüklüklere vektör fonksiyon denir. bir vektörün 0 olup olmadığını anlamak için vektörün hızının ve yönünün değişimini düşünürüz. Baz vektörleri: herhangi bir vektörrü baz vektörlerini baz alarak ifade edilebilir.

Teğetsel ve Normal bileşenler: Düzlemsel teğetsel birim vektör. Baz vektörleri: it ,in dit / dt ¹ 0 ( 0 olması için yönü ve şiddeti sbit olmalıdır. ) at= Teğet ivmenin bileşeni an= merkezcil ivmenin bileşeni Doğrusal Bir Yörüngede: r=¥ eğrilik=1/¥=0 an=0 ( Hız vektörünün yönü değişmiyor ) Doğrusal hareket ( eğriliği sıfır olan yörünge ) V sabit. Kutupsal Koordinatlarda Bileşenler: ( polar ) Silindirik Koordinatlarda

Bileşenler: Hareketimiz x-y eksenli olssun. Karşılaştırma ekseni 0x A noktasının konumunu nasıl buluruz? x-y 'ye dik çizeriz. q=q(t) r=r(t) z=z(t) , bilinirse noktamızın koordinatlarını belirleyebilirz. ( Yönü hiçbir zaman değişmiyor )

İŞ VE ENERJİ: ( noktanın A'dan A' -a gelirken yaptığı iş ) konservatif ( korunumlu kuvvet ): F konservatif ise Konservatif kuvvetin yaptığı iş maddesel noktanın takip ettiği yolun şeklinden bağımsızdır.

Konservatif bir kuvvet söz konusu ise mekanik enerji korunur. Sürtünme kuvveti konservatif bir kuvvet değildir. Hem konservatif kuvvetlerin hem de konservatif olmayan kuvvetlerin olması durumu: Konservatif kuvvet Konservatif olmayan kuvvet Ağırlık kuvveti Sürtünme kuvveti Yay kuvveti Normal kuvvet

Elastik cisim : Kuvvetleri uyguluyoruz, şekil değiştiriyor. Ep birikiyor. Kuvvet uygulamaktan vazgeçince cisim eski konumuna dönüyor. Plastik cisim: kuvvetler plastik cisim üzerine girdiyse normal kuvvet konservatif değil. U=DEk ( Kuvvetler ister konservatif olsun , ister olmasın geçerli ) U0=( kkonservatif olmayan kuvvetin yaptığı iş ) Uk+U0=DEk? U0=DEk+DEp -DEp ( konservatif kuvvetlerin yaptığı iş ) U0=DEk+DEp= U0=DE E= U0=Ek+Ep U0=0 DE=0 Mekanik enerjini korunumu bazı konservatif kuvvetlere ait Potansiyel enerji fonksiyonları: ağırlık Kuvveti: f x'e bağlı değildir. f=f(y) bir kuvvet 0 değerinden son değerine herhangi bir ivme ile yavaş yavaş arttırılarak ulaştırılıyorsa o kuvvete statik kuvvet denir. F=ma than F-ma=0 ( Atalet vektörü E, A ile verilmiş ilgili potansiyeldir.

BİZE ULAŞIN